We voorkomen watertekort en wateroverlast

Bij werkzaamheden aan kanalen, sloten en beken gaan wij meer rekening houden met het veranderende klimaat: langere periodes van droogte worden afgewisseld met veel neerslag in korte tijd. Samen met gemeenten zorgen we er ook voor dat steden, dorpen en het landelijk gebied beter voorbereid zijn op die extremen. Door bijvoorbeeld meer waterberging van regenwater aan te leggen.


Warmte in de stad

In Amersfoort verzamelen inwoners in het project ‘Meet je stad’ gegevens over hitte waardoor meer inzicht ontstaat over het stadsklimaat. Hierbij wordt vooral gekeken naar het effect van hitte-eilanden. Dit zijn stadsdelen waar de temperatuur door de soort bebouwing, de mate van verharding en de afwezigheid van groen wel acht graden hoger kan worden dan elders in de stad. Met deze gegevens kunnen gemeenten en waterschap in de toekomst gerichte maatregelen nemen.

Wilt u ook een dergelijk initiatief beginnen? Neem dan contact op met Dimitri van Dam: dvandam@vallei-veluwe.nl. Meedoen in Amersfoort? Ga dan naar www.meetjestad.net

Wateroverlast in de stad

Samen met de gemeente Apeldoorn herstellen wij de beken in de stad. Open water in de stad, samen met groen, zorgt voor afkoeling in warme periodes. Tegelijk vangen de beken regenwater op dat anders in het riool zou lopen. De kans dat het riool overvol raakt, wordt dus kleiner. En wij hoeven al dat regenwater niet te verwerken op onze rioolwaterzuiveringen, wat scheelt in de kosten voor ons, en dus voor u als belastingbetaler.

Wat kunt u doen?

Ook u kunt bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast. Gooi bijvoorbeeld geen exotische planten uit uw aquarium of tuinvijver in het oppervlaktewater.  De snelle groei van sommige van deze planten geeft verstoppingen in de watergang. Gebruik zo min mogelijk verharding in de tuin en koppel uw regenpijp af, zodat water in de grond weg kan zakken.

Wilt u een steiger aanleggen of in uw tuin gaan bouwen vlak bij openbaar water? Dan kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Doe hiervoor de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl.

Voldoende water

Bij droogte als gevolg van het uitblijven van neerslag, is het van belang dat onze partners (zoals agrariërs, gemeenten, natuurorganisaties) weten hoe wij het schaarse water verdelen. De komende zes jaar gaan we goede afspraken maken over het voorzieningenniveau van zoet water. In 2016 beginnen we in minimaal één deelgebied in ons waterschap en andere waterschappen doen dat ook. Met deze ervaringen willen we vanaf 2018 een proces starten in alle gebieden in ons waterschap.

Neem voor vragen contact op met Lisette van den Bos: lvandenbos@vallei-veluwe.nl