We brengen samenhang aan in het beheer van waterstromen

Regenwater en gezuiverd afvalwater komen in het oppervlaktewater (beken, vijvers, etc.) of in het grondwater terecht. Grondwater is de bron waaruit industrieën putten en vormt tevens onze drinkwatervoorraad. Grondwater is bovendien een belangrijk onderdeel van de ondergrond waarop wij leven.

Een goed beheer van al die diverse waterstromen is van groot belang voor onze leefomgeving. Samen met onze partners gaan we in de komende jaren meer kennis opbouwen over hoe die waterstromen elkaar beïnvloeden.


Medicijnresten in afvalwater

Steeds meer medicijnresten komen via het afvalwater in het oppervlaktewater terecht. Onze zuiveringen kunnen medicijnresten namelijk niet uit het afvalwater halen. Op den duur is dat een bedreiging voor onze natuur, voor ons grondwater en ons drinkwater.

Daarom onderzoeken we hoe groot het probleem is en op welke manier we het aan kunnen pakken. Op welke manier kunnen we voorkomen dat medicijnresten in het afvalwater terecht komen?

Waterfabriek in Voorst

De Twellose Beek heeft zomers soms te weinig water. Afvalverwerker Attero in Wilp wil grondstoffen uit haar afvalwater terugwinnen. En de rioolwaterzuivering in Terwolde is aan vernieuwing toe. Daarom werken wij samen met de gemeente Voorst – waar Twello, Wilp en Terwolde in liggen – en Aterro aan de bouw van een nieuwe rioolwaterzuivering. Deze zuivering gaat zeer schoon water leveren aan de Twellose beek, waardoor we ook wel spreken van een ‘waterfabriek’.

Waterkwaliteit- en hoeveelheid op de kaart

Naast onze reguliere zorgtaak rondom de omgang met weersextremen en verbeteren van de waterkwaliteit, willen we met onze partners samenwerken in potentiële projecten. Op zogenoemde ‘waterpotentiekaarten’ staan de gebieden waar wij de komende jaren de waterkwaliteit willen verbeteren en de ecologische waarden willen verhogen. Ook de gebieden waar sprake is van verdroging of juist wateroverlast  of waar we dat in de komende jaren verwachten, zijn hierop aangegeven. Neem voor meer informatie contact op met Ruben van Kessel: rvankessel@vallei-veluwe.nl