We scheiden regenwater en rioolwater

Nederland raakt dichter bebouwd, waardoor steeds minder regenwater in de grond kan zakken. Dat kan tot langdurige verdroging van de ondergrond leiden. Veel van dat schone regenwater komt nu via het riool op onze rioolwaterzuiveringen terecht. Beter is het om het relatief schone regenwater gescheiden te houden van (huishoudelijk) afvalwater. Dan kan het namelijk de grondwatervoorraad aanvullen, zorgen voor verkoeling en natuur in de stad en we besparen op de kosten voor zuivering van rioolwater. Samen met gemeenten investeren we in het ontvlechten van schoon en gebruikt water.


De Worp koppelt af

In De Worp (Deventer) koppelen bewoners hun regenpijpen af van het riool. De regen die op het dak van hun woning valt, komt nu in een ton terecht of direct in hun tuin, waardoor het grondwater wordt aanvult. Een goed initiatief dat door ons  en de gemeenten Deventer en Voorst wordt ondersteund. Vanaf 2016 stellen we 2 miljoen euro per jaar beschikbaar om het afkoppelen te stimuleren. Bekijk hiernaast het verhaal van de enthousiaste bewoners!

Meer informatie? Neem contact op met Wim van Vilsteren: wvanvilsteren@vallei-veluwe.nl

De vervuiler betaalt

Alle huishoudens en bedrijven die afvalwater op het riool lozen, betalen zuiveringsheffing. Met deze belastingopbrengst houden wij de rioolwaterzuiveringen draaiende. Vet en chemische stoffen horen niet thuis in afvalwater omdat dat leidt tot schade en hoge kosten voor zuivering. Wij controleren welke stoffen door bedrijven op het riool worden geloosd. Doel is ervoor te zorgen dat iedereen betaalt voor het schoonmaken van het water dat hij verbruikt.

Samenwerken met gemeenten

Samen met gemeenten zijn wij verantwoordelijk voor het transport van afvalwater (dat wij vervolgens zuiveren op de rioolwaterzuiveringen). In het Platform Water Vallei en Eem, het Samenwerkingsverband Oost Veluwe en het Samenwerkingsverband Noord Veluwe werken we met hen samen. We brengen  in kaart hoe het rioolsysteem functioneert, zodat we kosten besparen en risico’s uitsluiten. Bijvoorbeeld dat ongezuiverd afvalwater na een hevige regenbui in een vijver of sloot terecht komt. Lees onze visie over het scheiden van regen- en afvalwater hier.