Uitleg tariefstijging agrariërs


Forse stijging waterschapsbelasting agrariërs

Mede door een uitspraak van de Hoge Raad (het wegenarrest) stijgt de waterschapsbelasting voor agrariërs in onbemalen gebied met 10,3% (in bemalen gebied 10,9%) waarvan 6,1% als gevolg van het wegenarrest. Om uit te leggen hoe dit percentage en deze tariefstijging tot stand komt, leggen we eerst uit hoe het belastingsysteem van het waterschap werkt.