Energietransitie


Doelen

In 2030 zijn we 30% energie efficiƫnter ten opzichte van 2018.

In 2030 produceren we 30% van onze energievraag uit de primaire bronnen: zon, wind, water en bodem.

In 2030 is de duurzame inkoop energie (ook warmte en brandstof) minimaal 60%.

In 2050 is de duurzame inkoop van energie (ook warmte en brandstof) 100%.

In 2050 produceren we 100% van onze energievraag uit de primaire bronnen.

Ons biogas zetten we in daar waar het de hoogste maatschappelijke waarde heeft.

In 2050 is de inzet van biogas voor eigen gebruik 0%.

Feiten en cijfers

In 2019 zijn we energieneutraal.

Wij zijn de grootste biogasproducent onder de waterschappen (peiljaar 2017).

Thermische energie uit water kan in potentie 25-40% van de woningen van warmte voorzien (Unie van Waterschappen, juni 2018).