Agenda algemeen bestuur 05 juni 2023 (extra)


Iedereen kan de vergaderingen van het algemeen bestuur bijwonen. Je kan ook spreekrecht aanvragen. Vooraf aan de vergadering vraagt de voorzitter wie wil inspreken tijdens de vergadering en waarover je het wilt hebben. Je krijgt dan de gelegenheid vooraf aan een agendapunt kort het woord te voeren. Daarna is het aan het algemeen bestuur om het agendapunt te bespreken.