Agenda algemeen bestuur 25 april 2022 (extra)


Iedereen kan de vergaderingen van de algemeen bestuur bijwonen. Je kunt ook spreekrecht aanvragen. Vooraf aan de vergadering vraagt de voorzitter wie wil inspreken tijdens de vergadering en waarover je het wilt hebben. Je krijgt dan de gelegenheid om bij een agendapunt kort het woord te voeren. Daarna is het aan het algemeen bestuur om het agendapunt te bespreken.