Agenda algemeen bestuur 8 juli 2020


Iedereen kan de vergaderingen van de algemeen bestuur bijwonen. Je kunt ook spreekrecht aanvragen. Hoe dit werkt lees je op deze pagina. Je krijgt dan de gelegenheid om bij een agendapunt kort het woord te voeren. Daarna is het aan het algemeen bestuur om het agendapunt te bespreken.