Agenda commissie Water 21 april 2020


Iedereen kan de vergaderingen van de commissie bijwonen. Je kunt ook spreekrecht aanvragen. Hoe dit werkt lees je op deze pagina. Je krijgt dan de gelegenheid om bij een agendapunt kort het woord te voeren. Daarna is het aan de commissie om het agendapunt te bespreken.