Agenda Commissie 24 april 2023


Iedereen kan de vergaderingen van de commissie bijwonen. Je kan ook spreekrecht aanvragen. Vooraf aan de vergadering vraagt de voorzitter wie wil inspreken tijdens de vergadering en waarover je het wilt hebben. Je krijgt dan de gelegenheid vooraf aan een agendapunt kort het woord te voeren. Daarna is het aan de commissie om het agendapunt te bespreken.