Agenda commissie F.B.A. 5 november 2018


Iedereen kan de vergaderingen van de commissie bijwonen. U kunt ook spreekrecht aanvragen. Vooraf aan de vergadering vraagt de voorzitter wie wil inspreken tijdens de vergadering en waarover u het wilt hebben. U krijgt dan de gelegenheid vooraf aan een agendapunt kort het woord te voeren. Daarna is het aan de commissie om het agendapunt te bespreken.