Algemeen bestuur


Categorie ingezetenen (26 zetels)

Categorie natuurterreinen (2 zetels)

Categorie ongebouwd (landbouw) (2 zetels)