Waterschapsverkiezingen 2023


Waarom zijn er waterschapsverkiezingen?

Nederland telt 21 waterschappen. Die zorgen voor schoon en voldoende water en veilige dijken in hun werkgebied. Elk waterschap heeft een algemeen bestuur dat beslist over de koers die binnen het gebied wordt gevaren en het dagelijks bestuur controleert. Het algemeen bestuur wordt democratisch gekozen: elke vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen, op dezelfde dag als de verkiezingen voor de Provinciale Staten.