Het algemeen bestuur


Het algemeen bestuur beslist over de koers die binnen het waterschap wordt gevaren. De leden van het bestuur zijn verantwoordelijk voor de begroting, de belastingen en welke grote investeringen worden gedaan.