De waterschapsverkiezingen


Water speelt een heel belangrijke rol in Nederland. Is er te veel van, dan krijgen we natte voeten. Is er te weinig, dan droogt het land uit. Zonder veilige dijken stromen rivieren bij hoogwater het land over. En als rioolwater niet wordt gezuiverd, zitten we met een probleem. Door klimaatverandering zijn water en waterveiligheid bovendien nog actuelere en belangrijkere onderwerpen geworden. Tijdens de waterschapsverkiezingen beslis jij mee over hoe het waterschap in jouw regio hiermee omgaat.