Verrichten van technisch onderhoud


Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk. Als organisatie zijn we ons bewust van het belang van een goede stage tijdens een opleiding. Daarom staan wij open voor studenten die bij ons waterschap hun eerste leer- of werkervaring willen opdoen.