Vacatureindex


Tweedejaars afstudeerstagiair Landschapsarchitectuur, Landschapsontwerp of Tuin- en Landschapsinrichting

Voor het programma Wonen zijn wij vanaf 6 september a.s. op zoek naar een:

Tweedejaars afstudeerstagiair Landschapsarchitectuur, Landschapsontwerp of Tuin- en Landschapsinrichting
vacaturenr
S2021-5
bedrijfsinfo
Werken bij Waterschap Vallei en Veluwe is werken aan een duurzame wereld van morgen. Met ruim 550 medewerkers werken we iedere dag aan veilige dijken, gezuiverd afvalwater, schoon en voldoende water in sloten, beken en kanalen. Dat doen we voor 1,1 miljoen mensen die wonen in ons gebied verspreid over 37 gemeenten. Steeds vaker in het licht van circulaire economie, energietransitie en digitale transformatie. We willen daar heel goed in zijn en zijn daarom regelmatig op zoek naar frisdenkers, gepassioneerde vakspecialisten, bedreven technici en bedrijfsvoering professionals die graag hun bijdrage leveren in het realiseren van duurzame ambities!
functieomschrijving
Tijdens een ACT onderzoek van de WUR heeft een groep studenten de wenselijkheid van het concept Klimaatmantels onderzocht voor het beekdal landschap van Wenum Wiesel, ten noorden van Apeldoorn. Een klimaatmantel is een integraal concept dat inspeelt op lokale kansen, waarbij klimaatadaptatie en klimaatmitigatie gecombineerd worden met urbanisatie, recreatie, natuur, landbouw, watermanagement en economische groei. Een klimaatmantel rond steden kan bijdragen aan het klimaat robuust maken van steden en tegelijkertijd de stedelijke leefbaarheid en de verbinding tussen de stad en haar omgeving verbeteren.

Het ontwikkelde concept en ontwerp moeten nu verder geconcretiseerd worden. Hiervoor ga je alle benodigde informatie verzamelen, bepaal je de kansrijkheid, maak je een ontwerpvoorstel dat vertaald kan worden naar een projectplan. Daarbij moet ook de verbinding worden gelegd met het meer oostelijk gelegen gebied tussen de A50 en de IJssel.

Werkzaamheden zijn o.a.:
  • Kennis nemen van rapportage van ACT groep.
  • Ontwerpend onderzoek (research by design).
  • Uitschrijven van concept richting een concreet visueel ontwerp (landschapsontwerp) hoe het gebied vorm gegeven zou kunnen worden.
  • Goede onderbouwing van kansen & mogelijkheden, nut & noodzaak (maar ook aandachtspunten & bedreigingen) om een gebiedsproces te starten om in co-creatie met alle stakeholders in het gebied tot een gedragen ontwerp en realisatie te komen.
  • Ontwerpend onderzoek: Welke toekomstbeelden zijn er voor het Wenum Wiesels beekdal? Welke rol hebben waarden van het concept klimaatmantels hier in? Ontwikkel hier scenario’s voor, die als opmaat kunnen dienen om met bewoners en bedrijven uit het gebied in gesprek te gaan. Maak de verschillende toekomsten voorstelbaar.
  • Welke succesfactoren bepalen de kansrijkheid van de Klimaatmantel in dit gebied?
  • Ontwikkel op basis van bovenstaande scenario’s een adviesscenario, een landschapsontwerp voor een toekomstbestendig Wenum Wiesels beekdal. Sluit hierin goed aan op lopende trajecten zoals de Omgevingsvisie gemeente Apeldoorn.
  • Schrijven van een artikel over dit onderwerp in bijvoorbeeld Land+Water.
arbeidsvoorwaarden
We hebben een interessante opgave waar denkend vanuit water helpend is voor de transities waar het landschap van de toekomst mee te maken heeft.
Je kan rekenen op een divers en gezellig team, waarbij je veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt. We hebben flexibele werktijden en je krijgt je een stagevergoeding van € 425 bruto op basis van een 36-urige werkweek. Door de corona crisis is het helaas nog niet mogelijk om fulltime op kantoor aanwezig te zijn. Maar je kunt via diverse platforms online samenwerken met collega’s.

Je werkt vanuit het gebiedsatelier Vallei en Veluwe, de plek binnen het waterschap waar samen met andere gebiedspartijen wordt onderzocht en gewerkt aan samenwerken. De ontwerpende manier van werken heeft hier een belangrijke plek. Al ontwerpend door en met gebiedspartners worden concrete projecten gemaakt, samenwerking gesmeed of ontwerpend onderzoek gedaan naar de rol en mogelijkheden van water in eigen opgaven én opgaven die (heel) ver van ons af staan.
functieeisen
Je bent een creatieve landschapsontwerper die met een oog voor waterbelang een levend en toekomstgericht beekdal landschap van Wenum Wiesel kan ontwerpen.
Je hebt een (vanzelfsprekend) integrale en (ver)beeldende aanpak, bent proactief en communicatief. Je snapt dat de factor “tijd” essentieel is in het werken met landschappen. Kan de belangen die spelen goed vertalen naar ontwerpen en daarin een win-win situatie voor alle betrokken partijen bewerkstelligen. Je werkt vanuit het waterschap, maar staat altijd in verbinding met stakeholders zoals de gemeente.
contactinfo
Enthousiast geworden?
Solliciteer dan via bovenstaande link en voeg een motivatiebrief en CV bij.

Heb je nog vragen of wil je meer weten?
Voor mee informatie over deze stageplek kun je contact opnemen met Yolanda Arkesteijn via yarkesteijn@vallei-veluwe.nl. Zij is echter tot 16 augustus met vakantie. Mocht je voor die tijd meer willen weten, dan kun je contact opnemen met Chris van de Hoef cvandehoef@vallei-veluwe.nl.
Wil je meer weten over wat wij doen? Bekijk dan onze website: https://www.vallei-veluwe.nl.