Afstudeerstage 'Variantenstudie gemaal Renkums beekdal'

Standplaats: Apeldoorn
36 uur per week
Salaris: € 483

Wil jij als afstudeer-stagiair ervaring opdoen in onderzoek, jezelf ontwikkelen en tevens bijdragen aan een duurzaam en energieneutraal Nederland? Duik in de wereld van Waterschap Vallei en Veluwe.
Met 600 medewerkers werken we iedere dag aan veilige dijken, gezuiverd afvalwater en schoon en voldoende water in sloten, beken en kanalen. Dat doen we voor 1,1 miljoen mensen die wonen in ons gebied verspreid over 37 gemeenten. Steeds vaker in het licht van circulaire economie, energietransitie en digitale transformatie. We willen daar heel goed in zijn en zijn daarom regelmatig op zoek naar frisdenkers, gepassioneerde vakspecialisten, bedreven technici en bedrijfsvoering professionals die graag hun bijdrage leveren in het realiseren van duurzame ambities!

Voor de afdeling Plannen en Projecten in het team Projecten Watersysteem (incl. veiligheid) zijn wij op zoek naar een 4e-jaars hbo afstudeerder.

Water verandert je wereld

Je gaat een variantenstudie uitvoeren voor de afwatering middels een gemaal en natte faunavoorziening van het Renkums beekdal.
In het Renkums beekdal is de laatste jaren steeds meer ruimte gemaakt voor natuur en recreatie.  Hierdoor is het gebied ecologisch gezien interessanter geworden. Door de ligging van het Renkums beekdal vormt het een natuurlijke verbinding tussen twee Natura-2000 gebieden: “de Veluwe” en “de Rijntakken”. De provinciale weg N225 van Renkum naar Wageningen ligt echter als een barrière tussen beide gebieden en vormt daarmee een belemmering voor flora en fauna. De provincie is met partners bezig om plannen uit te werken om deze barrière op te heffen. Het idee is om ter plaatse van het beekdal het bestaande (waterkerende) grondlichaam af te graven en te vervangen door een viaduct. De waterkerende functie moet dan ingevuld worden door een aan te leggen plooiing in het landschap die buitendijks om het viaduct wordt aangelegd. Fauna kan dan vanuit het beekdal onder het viaduct door over de plooiing heen naar de uiterwaarden migreren en vice versa. De waterkerende functie van het grondlichaam van de N225 wordt overgenomen door de buitendijks aangelegde plooiing.

Vanuit het Renkums beekdal voert een watergang water af middels een gemaal. Dit gemaal Ono (naar het dichtbij gelegen landgoed Oranje Nassau’s Oord = O.N.O.) heeft cultuurhistorische waarde maar is niet meer bedrijfszeker. De opdracht is nu om bij de bedachte faunavoorziening een variantenstudie uit te voeren voor een optimale ontwatering van het Renkums beekdal. Mogelijke varianten zijn:
  1. Gemaal Ono reviseren en parallel hieraan een natte flora/fauna voorziening;
  2. Gemaal Ono conserveren en een nieuwe bemalingsinrichting ernaast plaatsen;
  3. Gemaal Ono conserveren en een nieuwe bemalingsinrichting in de buitendijks aan te leggen plooiing in het landschap aanleggen.
Mogelijk zijn er nog meer (sub)varianten uit te werken.
Wat wij jou vragen:
  • doe een veldinventarisatie en literatuurstudie naar de bestaande situatie;
  • definieer in overleg met de beheerder van het waterschap realistische varianten voor de afwatering van het Renkums beekdal bij uitvoering van de voorgenomen faunavoorziening;
  • werk deze varianten uit met voor- en nadelen;
  • maak kostenramingen voor de varianten;
  • zorg voor afstemming met- en draagvlak bij de beheerder;
  • kom vervolgens tot een brede analyse, conclusies en aanbevelingen voor de meest optimale variant;
  • in overleg met jou zal de exacte inhoud van de opdracht nader worden bepaald.

Wat breng jij mee?

Je volgt een hbo-opleiding in de richting van land- en watermanagement, tuin- en landschaps-inrichting of civiele techniek waarin ecologische-, cultuurtechnische- en civieltechnische werken aan bod komen.

Dit bieden wij jou

Met je ecologische-, cultuur- en/of civieltechnische kennis kan je bij ons bijdragen aan een actueel en belangrijk thema. Een stage met impact! Daarnaast bieden we je een inkijkje in de werkzaamheden van het waterschap en zul je met veel mensen kennismaken. Dat is goed voor je netwerk in de watersector.
Je kunt rekenen op een divers en gezellig team, waarbij je veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt. Hiernaast hebben we flexibele werktijden en krijg je een stagevergoeding van € 483,60 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Je krijgt een vaste inhoudelijk begeleider.

Contactpersoon

Senior projectleider

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?

sollicitatie
1. Solliciteer
Leuke functie gevonden?
selectie_1
2. Selectie
Ben je geschikt?
tweede_gesprek_1
3. Kennismaking
We gaan wat dieper in op de materie
arbeidsvoorwaardengesprek
4. Contractvoorstel
Wat zijn de arbeidsvoorwaarden
in_dienst_1
5. In dienst
Ondertekening van het contract