Stagiair 'Opstellen waterbalans voor gemeenten'

Standplaats: Apeldoorn
36 uur per week
Salaris:

In het Platform Water Vallei en Eem werken 16 gemeenten en het Waterschap Vallei en Veluwe samen aan een optimaal en klimaatbestendig watersysteem voor de regio van Gelderse Vallei en Eempolder, zie www.PWVE.nl. Ook voor stages en traineeship in het vakgebied van stedelijk water en klimaatadaptatie biedt het PWVE mogelijkheden.

Water verandert je wereld

Het hoofddoel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de werking en samenhang van het regionale en lokale watersysteem (grond-, oppervlakte-, regen- en afvalwater) in gebied van de Gelderse Vallei. De waterbalans geeft inzicht in de grootte van deze waterstromen en hun onderlinge interactie.

Aanleiding voor dit onderzoek zijn de effecten van klimaatverandering die op verschillende plekken in het stroomstroomgebied van de Gelderse Vallei zichtbaar en voelbaar zijn. De droge zomers van de laatste jaren, beken vallen droog en bomen sterven af. Regenbuien worden intensiever en leiden tijdelijk tot serieus wateroverlast. Ook het grondwaterniveau reageert. En we zien andere, toekomstige ontwikkelingen die ook invloed hebben op het (grond)watersysteem. Zoals nieuwe woonwijken en meer grondwateronttrekkingen voor drinkwater, landbouw en industrie.
De zorgplichten (rollen, taken en verantwoordelijkheden) binnen het waterbeheer voor de omgang met regen-, grond- en afvalwater zijn versnipperd over meerdere overheidsorganisaties (gemeenten, waterschap en provincie). Ook de data is hierdoor versnipperd en overzicht mist.

Een waterbalans per gemeente helpt om inzicht te krijgen in kansen en knelpunten om bijvoorbeeld droogte aan te pakken en aan welke ‘knoppen’ je kunt draaien. Op verschillende schaalniveaus binnen de regio Vallei en Veluwe is al een waterbalans ontwikkeld en kan er gebruik worden gemaakt van dezelfde methodiek.

Onderzoeksopzet:
Het onderzoek bestaat uit vijf verschillende stappen:
Stap 1: Kennismaken met het gebied en methode van de waterbalans
Stap 2: Afstemming met gemeenten over het doel en wensen van de waterbalans
Stap 3: Verzameling van data van de waterstromen
Stap 4. Analyseren en rapporteren van de waterstromen
Stap 5. Aantrekkelijke visualisatie maken van de waterbalans

Deze stage staat open voor 1 óf meerdere studenten tegelijk, zodat stagiaires ook als soort van team kunnen optreden.

Je wordt gedurende de stageperiode lid van het Kernteam van het PWVE. Het Kernteam ondersteunt de programmamanager bij alle zaken rond de netwerkorganisatie van het PWVE. Vanuit die positie neem je ook deel aan allerlei activiteiten, om zo een goed beeld te krijgen van het werken in het domein van Stedelijk Water en Klimaat Adaptatie bij gemeenten en waterschap.

Wat breng jij mee?

Het PWVE verwacht een proactieve, zelfstandige houding en enthousiasme van een stagiair.
Je bent wat dat betreft mede verantwoordelijk voor het succes van je stage.
Je volgt een relevante opleiding in het fysieke domein, water, klimaat en/of duurzaamheid, op hbo of wo niveau. Je hebt goede sociale vaardigheden en kunt je goed uitdrukken in woord en taal.

Stageduur is minimaal 4 maanden. Je bent minimaal 50% van de tijd aanwezig op kantoor.

Dit bieden wij jou

Het PWVE is opdrachtgever voor dit onderzoek, de programmamanager Charles Rijsbosch is ook vaste begeleider. Wekelijks is er een afstemmingsoverleg over de voortgang van de stage.
Daarnaast formeert het PWVE een deskundige projectgroep voor de inhoudelijke begeleiding.

De stage-opdracht loopt via Waterschap Vallei en Veluwe, conform de standaard stageregeling van het waterschap (het waterschap verzorgt namelijk de administratie van het PWVE).
Standplaats is het Waterschaphuis in Apeldoorn. Maar je komt ook regelmatig op bezoek bij gemeenten in de regio. Regelmatig thuiswerken is mogelijk.

Contactpersoon

Programmamanager PWVE

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?

sollicitatie
1. Solliciteer
Leuke functie gevonden?
selectie_1
2. Selectie
Ben je geschikt?
tweede_gesprek_1
3. Kennismaking
We gaan wat dieper in op de materie
arbeidsvoorwaardengesprek
4. Contractvoorstel
Wat zijn de arbeidsvoorwaarden
in_dienst_1
5. In dienst
Ondertekening van het contract