Stagiair 'Stedelijk Water & Inrichting Openbare Ruimte'

Standplaats: gemeente Barneveld
36 uur per week
Salaris:

In het Platform Water Vallei en Eem werken 16 gemeenten en het Waterschap Vallei en Veluwe samen aan een optimaal en klimaatbestendig watersysteem voor de regio van Gelderse Vallei en Eempolder, zie www.PWVE.nl. Ook voor stages en traineeship in het vakgebied van stedelijk water en klimaatadaptatie biedt het PWVE mogelijkheden.

De gemeente Barneveld ligt voor een groot deel in het centrum van de Gelderse Vallei. In het oosten en het noordoosten liggen de hoge zandgronden van de Veluwe met bossen, heidevelden en in de buurt van Kootwijk het Kootwijkerzand. De gemeente wordt van oost naar west doorsneden door de Barneveldse Beek. Klimaatverandering met heftige regenbuien en langere perioden van droogte heeft effect, met toenemende kans op overlast en schade.
Tegelijkertijd is Barneveld een gemeente met een groeiend aantal inwoners en bedrijven. Nieuwe wijken en vestigingen vragen om een duurzame en klimaatrobuuste inrichting. Ook in het bestaande stedelijk gebied is een behoorlijke opgave voor onderhoud van de openbare ruimte en stadsvernieuwing. Maar dan wel klimaatrobuust en duurzaam (rekening houdend met energietransitie, circulariteit, groen en biodiversiteit). Het gemeentebestuur van Barneveld is ambitieus en stelt hoge eisen aan de kwaliteit.
De complexe opgaven vragen een integrale aanpak. Ook vanuit het team van water en riolering  wordt duidelijke inbreng verwacht over de eisen en wensen vanuit water en klimaatadaptatie. En dat vraagt weer van het team, dat men weet waar de kwetsbaarheden liggen en wat een adequate aanpak en/of inrichtingseisen kunnen zijn.
Maar de klimaataanpak beperkt zich niet tot alleen de openbare ruimte. De gemeente kijkt ook op welke wijze zij bewoners en bedrijven kan stimuleren om maatregelen te nemen op eigen terrein.

Kortom: een ambitieuze en dynamische omgeving, waarin een stagiair(e) een belangrijke bijdrage kan leveren (zowel in onderzoek, als in projectuitvoering).

Water verandert je wereld

Als stagiair(e) word je medewerker bij het team riolering en water binnen het aandachtsgebied Leefomgeving. Naast het gewoon meedraaien in het team en binnen de gemeentelijke organisatie, is er wekelijks een afstemmingsmoment met jouw vaste begeleider bij Barneveld over de voortgang van je stage.

Er speelt veel in Barneveld. De gemeente heeft zelf enkele mogelijke stageopdrachten liggen rondom de thema’s klimaatadaptatie, stedelijk water en riolering.
Maar Barneveld staat ook open voor jouw interesses en/of stagewensen. Dat is bespreekbaar.

Wat breng jij mee?

De gemeente verwacht een proactieve, zelfstandige houding en enthousiasme van een stagiair(e).
Je bent wat dat betreft mede verantwoordelijk voor het succes van je stage.
Je volgt een relevante opleiding in het fysieke domein, ruimtelijke ontwikkeling, water, klimaat en/of duurzaamheid, op hbo of wo niveau.
Je hebt goede sociale vaardigheden en kunt je goed uitdrukken in woord en taal.

Stageduur is minimaal 4 maanden, maar bij voorkeur langer.
Je bent minimaal 75% van de tijd aanwezig op kantoor.

Dit bieden wij jou

De gemeente Barneveld hanteert een reguliere stagevergoeding.

Contactpersoon

Senior beleidsadviseur bij de gemeente Barneveld

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?

sollicitatie
1. Solliciteer
Leuke functie gevonden?
selectie_1
2. Selectie
Ben je geschikt?
tweede_gesprek_1
3. Kennismaking
We gaan wat dieper in op de materie
arbeidsvoorwaardengesprek
4. Contractvoorstel
Wat zijn de arbeidsvoorwaarden
in_dienst_1
5. In dienst
Ondertekening van het contract