Nieuw Water Test Netwerk Apeldoorn helpt midden- en kleinbedrijven


Waterschap Vallei en Veluwe heeft in samenwerking met Cleantech Regio een water testlocatie ontwikkeld. Hier kunnen Nieuw Water Test Netwerk Apeldoorn helpt midden- en kleinbedrijven hun innovaties in rioolzuivering, biogas of hergebruik van grondstoffen uit rioolwater testen. Het Zweedse Pharem maakt nu als eerste bedrijf gebruik van deze testlocatie.