De Duurzame Brandstofketen - De partners aan het woord


In het project ‘de Duurzame Brandstofketen’ werken 6 organisaties in Gelderland samen om in een pilot het gebruik van biogas op (wisselende) bouwlocaties te testen. We interviewen de CEO (Chief Executive Officer) van Gashouders B.V., Pieter Mans, over het belang van dit project.