De duurzame brandstofketen - De partners aan het woord


In het project ‘de Duurzame Brandstofketen’ werken zes organisaties in Gelderland samen om in een pilot het gebruik van biogas op (wisselende) bouwlocaties te testen. We interviewen heemraad Patrick Gaynor van Waterschap Vallei en Veluwe over het belang van dit project.