NieuwsDe Raad van State heeft op 30 november 2022 uitspraak gedaan. De vergunningen voor de grondwatersanering zijn rechtmatig verleend. Waterschap Vallei en Veluwe kan daarmee starten met de verdere voorbereiding van de uitvoering.