Verbeteren IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal


Status: afgerond

Proces en planning

In de uitvoeringsfase voerde de aannemer het dijkontwerp uit. Deze werkzaamheden zijn eind 2022 afgerond.

Fase 1: 2016-2018

Verkenning

verkenning

Naar een oplossing in hoofdlijnen

In deze fase hebben we samen met bewoners gekeken naar oplossingen om de dijk te versterken. Na zorgvuldig wikken en wegen hebben we het voorkeursalternatief vastgesteld.

Fase 2: 2018-2020

Planuitwerking

planuitwerking

Naar een dijkontwerp voor vergunningaanvraag

In deze fase is het voorkeursalternatief uitgewerkt in een dijkontwerp en een Projectplan Waterwet. Aannemerscombinatie 'De Dijkenbouwers' was verantwoordelijk voor
planuitwerking en uitvoering.

Fase 3: 2021-2022

Uitvoering

uitvoering

Aan het werk

De aannemer startte in het najaar van 2022 met het uitvoeren van het dijkontwerp. Eind 2022 rondde de aannemer het werk af en leverde een dijk op die weer voldoet aan de normen.

Voor vragen over het project kan je terecht bij Matthijs Logtenberg, omgevingsmanager van de Dijkenbouwers.

Matthijs Logtenberg

omgevingsmanager van de Dijkenbouwers
omgeving@dedijkenbouwers.nl
(06) 18 12 33 94

Lisette Dam

Lisette Dam

omgevingsmanager
akt@vallei-veluwe.nl