Binnenveldse Hooilanden: 280 hectare topnatuur gaat in uitvoering


In het Binnenveld, tussen Veenendaal, Rhenen, Wageningen en Ede, gaat op 28 februari de schop de grond in. Waterschap Vallei en Veluwe start met de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden tot natuurgebied. Voor het gebied, nu nog voornamelijk landbouw, hebben natuurliefhebbers, boeren en Staatsbosbeheer, samen een plan gemaakt, in opdracht van de provincie Gelderland.