Ontwerp beheerplan Natura 2000-gebied Binnenveld ter inzage


Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht en provincie Gelderland stelden het ontwerp beheerplan voor het Natura 2000-gebied Binnenveld vast. Het ontwerp beheerplan ligt van dinsdag 30 oktober 2018 tot en met maandag 9 december 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode een inspraakreactie (zienswijze) geven op het ontwerp beheerplan.