Werk in Binnenveldse Hooilanden verloopt vlot


Fietsers en wandelaars in de Binnenveldse Hooilanden zien veel graafwerkzaamheden. Er wordt gegraven om op 286 hectare nieuwe natuur te creëren. Tussen Veenendaal, Rhenen, Ede en Wageningen komt de nadruk te liggen op botanische waarden, recreatie en het bergen van water. De ontwikkeling van nieuwe natuur krijgt de kans onder regie van Waterschap Vallei en Veluwe en mede-opdrachtgever Provincie Gelderland. Samen met Staatsbosbeheer, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Stichting Mooi Binnenveld, gemeente Ede en gemeente Wageningen zijn zij de gebiedspartners.