Nieuw Water Test Netwerk Apeldoorn helpt MKB-bedrijven


Waterschap Vallei en Veluwe heeft in samenwerking met Cleantech Regio een water testlocatie ontwikkeld. Hier kunnen MKB-bedrijven hun innovaties in rioolzuivering, biogas of hergebruik van grondstoffen uit rioolwater testen. Het Zweedse Pharem maakt nu als eerste bedrijf gebruik van deze testlocatie.