SolarDew maakt gebruik van testlocatie


SolarDew, een nieuwe startup uit Rhenen, heeft een nieuwe waterzuiveringstechnologie ontwikkeld, voor families en gemeenschappen in gebieden die leiden onder waterschaarste, die aangedreven is door zonne-energie.