Gronden dijkverbetering in kadaster


Waterschap Vallei en Veluwe heeft ten behoeve van de dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem gronden aangekocht van particulieren en enkele organisaties, zoals gemeenten. De precieze grenzen van deze percelen moeten echter nog worden vastgesteld, zodat de nieuwe eigendomsgegevens in het Kadaster kunnen worden ingeschreven.