Wat gebeurt er nu op de Westdijk?


Werkzaamheden in de zomermaanden

De afgelopen maanden is er door Boskalis hard gewerkt op de Westdijk. De steunberm van de dijk is opgedeeld in twaalf deelgebieden. In acht deelgebieden is het vervuilde materiaal (TGG (Thermisch Gereinigde Grond)) verwijderd en schoon zand teruggeplaatst. In zes van deze acht deelgebieden zijn ook de damwanden verwijderd. Zie het kaartje rechts hieronder voor de deelgebieden en de stand van de werkzaamheden.