Wat gebeurt er nu op de Westdijk?


Op dit moment plaatst aannemer Boskalis damwanden in het deelgebied 5. Zie het kaartje hieronder.

De damwanden zijn nodig om een gesloten kuip te maken, zodat de TGG droog kan worden ontgraven. Tijdens en na de aanleg van de steunberm is de veengrond onder de TGG ingeklonken. Hierdoor bevindt de TGG zich gedeeltelijk onder grondwaterniveau. Om volledig te kunnen ontgraven moet de grondwaterstand verlaagd worden. Met de kuip van damwanden kunnen we het grondwater voldoende verlagen zonder dat het grondwaterpeil in de omgeving daalt.