Verbeteren IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal


Status:
in uitvoering

Proces en planning

In deze laatste fase van het project, de uitvoeringsfase, voert de aannemer het dijkontwerp uit. De verwachting is dat deze werkzaamheden eind 2022 zijn afgerond. Lees welke werkzaamheden er op dit moment worden uitgevoerd.

Fase 1: 2016-2018

Verkenning

verkenning

Naar een oplossing in hoofdlijnen

In deze fase hebben we samen met bewoners gekeken naar oplossingen om de dijk te versterken. Na zorgvuldig wikken en wegen hebben we het voorkeursalternatief vastgesteld.

Fase 2: 2018-2020

Planuitwerking

planuitwerking

Naar een dijkontwerp voor vergunningaanvraag

In deze fase werken we het voorkeursalternatief uit in een dijkontwerp en schrijven een Projectplan Waterwet. De aannemerscombinatie 'De Dijkenbouwers' is verantwoordelijk voor
planuitwerking en uitvoering.

Fase 3: 2021-2022

Uitvoering

uitvoering

Aan het werk

En dan is het zover: de aannemer is gestart met het uitvoeren van het dijkontwerp. Voor 2023 rondt de aannemer het werk af en levert een dijk op die weer voldoet aan de normen.

Voor vragen over het project kan je terecht bij Matthijs Logtenberg, omgevingsmanager van de Dijkenbouwers.

Matthijs Logtenberg

omgevingsmanager van de Dijkenbouwers
omgeving@dedijkenbouwers.nl
(06) 18 12 33 94

Lisette Dam

Lisette Dam

omgevingsmanager
akt@vallei-veluwe.nl