Beroep tegen definitieve vergunning kan in bepaalde gevallen


De vergunningen voor de grondwateronttrekking in Ede en voor de lozing op de Nederrijn zijn verleend. Beroep bij rechtbank kan in bepaalde gevallen.