Definitieve vergunning verleend


De vergunningen voor de grondwateronttrekking in Ede en voor de lozing op de Nederrijn zijn verleend. Beroep bij rechtbank kan in bepaalde gevallen.