Zienswijzen in behandeling en MER besluit ter inzage


De vergunning voor de grondwateronttrekking in Ede en voor de lozing op de Nederrijn lagen ter inzage tot en met 27 juni 2018. De ingediende zienswijzen worden op dit moment behandeld. Aanvullend is een MER beoordeling gedaan. Deze ligt ter inzage van 7 november 2018 tot en met 5 december 2018.