Inloopavond 18 maart: voorkeursalternatief vastgesteld voor Noordelijke Randmeerdijk


Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben onlangs het voorkeursalternatief voor de Noordelijke Randmeerdijk vastgesteld. Op 18 maart organiseren de waterschappen een inloopavond in Elburg waar alle belangstellenden van harte welkom zijn om het voorkeursalternatief te bekijken en vragen te stellen.