Inloopavonden over Noordelijke Randmeerdijk


Waterschap Vallei en Veluwe organiseert in oktober drie informatie-avonden over de verbetering van de Noordelijke Randmeerdijk. Dit zijn inloop-avonden waar bewoners en andere betrokkenen informatie kunnen krijgen en vragen kunnen stellen over het project.