Belangengroepen kijken en denken mee


Waterschap Vallei en Veluwe is volop bezig met het onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de verbetering van de Noordelijke Randmeerdijk. Onderdeel van dat onderzoek is een serie ontwerpsessies met belangengroepen.