Te verbeteren traject Noordelijke Randmeerdijk kleiner


De Noordelijke Randmeerdijk tussen Doornspijk en Noordeinde moet over een lengte van maximaal 1300 meter verbeterd worden. Uit eerdere berekeningen (van toetsing in de periode 2009-2012) bleek dat negen kilometer aan verbetering toe zou zijn. Door de nieuwste landelijke inzichten en rekenmethodes toe te passen op de dijk, kan Waterschap Vallei en Veluwe de lengte van het te verbeteren traject flink terugschroeven.