Werktafels voor uitwerken plannen


Waterschap Vallei en Veluwe is volop bezig met het onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de verbetering van de Noordelijke Randmeerdijk. Na het vaststellen van de vernieuwde, kleinere, scope is afgelopen weken weer een nieuwe start gemaakt met het omgevingsproces. Onderdeel van dat proces is een serie werktafels met direct belanghebbenden.