Levendige Hoenwaard


De Hoenwaard tussen Hattem en Heerde kent verschillende opgaven en belangen. 2018 stond in het teken van het verbinden van deze opgaven en belangen. Provincie, Rijkswaterstaat, Waterschap, twee gemeenten en zeven bewoners/boeren uit het gebied hebben gezamenlijk in een werkgroep een toekomstvisie opgesteld: ‘de Levendige Hoenwaard’. Dinsdag 20 november is een inloopmiddag georganiseerd om deze beoogde toekomstvisie aan de bewoners te presenteren.