Toekomstvisie Hoenwaard2030 omarmt


Op 6 december heeft de Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG) de hele uitkomst van het gebiedsproces Hoenwaard2030 (pdf, 2.5 MB) omarmt.