Vijf scenario's voor Hoenwaard onder de loep


Op 24 april hebben ongeveer 50 bewoners, boeren en de betrokken overheden (Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en gemeenten Heerde en Hattem) zich gebogen over vijf toekomstscenario’s voor de Hoenwaard 2030. Het doel van de bewonersavond was om alle scenario’s waar nodig aan te vullen met missende elementen of wensen uit het gebied. Diverse onderdelen uit de vijf scenario’s gaan uiteindelijk één toekomstbeeld vormen.