Resultaten bodemonderzoek Westdijk Bunschoten bekend


Uit bodemonderzoek, uitgevoerd door Royal HaskoningDHV blijkt dat de Thermisch Gereinigde Grond (TGG) in de steunberm van de Westdijk niet voldoet aan de eisen voor een Grootschalige Bodem Toepassing (GBT) uit het Besluit Bodemkwaliteit. De belangrijkste conclusie is dat 64 van de 65 onderzochte partijen niet voldoen aan de samenstellings-, uitloog- en fysische eisen en krijgen daarom het oordeel: “niet toepasbaar”.