RIVM onderzoekt effecten niet genormeerde stoffen slootbodems Westdijk


Op 20 december 2018 publiceerden Waterschap Vallei en Veluwe de eerste resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de slootbodems nabij de Westdijk in Bunschoten. Het destijds aangekondigde vervolgonderzoek is inmiddels uitgevoerd. In dit onderzoek werd het onderzoeksgebied uitgebreid om zo af te bakenen tot waar de stoffen in verhoogde concentraties voorkomen.