RIVM publiceert rapport risico’s omgeving TGG Westdijk


De conclusie uit het rapport dat is opgesteld door het RIVM en WEnR is dat: in de huidige (beheerste) situatie de risico's voor dier en milieu relatief beperkt zijn met uitzondering van vee-drenking. Eerder al raadde het waterschap de betreffende agrariërs uit voorzorg aan om vee niet uit de aanliggende sloten te laten drinken.