Verscherpte alertheid waterkwaliteit Westdijk


Het waterschap heeft een verscherpte alertheid op de kwaliteit van het oppervlaktewater nabij de Westdijk. In de metingen van het oppervlaktewater in de afgedamde kavelsloten ten zuiden van de Westdijk is een verhoogde geleidbaarheid  van het oppervlaktewater geconstateerd.