Verbeteren IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal


Status:
in voorbereiding

Proces en planning

Op dit moment werken we aan de Planuitwerkingsfase. In deze tweede fase van het project werken we het Voorkeursalternatief uit de  Verkenningsfase (de eerste fase) uit tot een projectplan. Begin 2021 kan je het ontwerp projectplan Waterwet, met de bijbehorende ontwerpstukken, inzien.

Fase 1: 2016-2018

Verkenning

verkenning

Naar een oplossing in hoofdlijnen

In deze fase hebben we samen met bewoners gekeken naar oplossingen om de dijk te versterken. Na zorgvuldig wikken en wegen hebben we het voorkeursalternatief vastgesteld.

Fase 2: 2018-2020

Planuitwerking

planuitwerking

Naar een dijkontwerp voor vergunningaanvraag

In deze fase werken we het voorkeursalternatief uit in een dijkontwerp en schrijven een Projectplan Waterwet. De aannemerscombinatie 'De Dijkenbouwers' is verantwoordelijk voor
planuitwerking en uitvoering.

Fase 3: 2021-2022

Uitvoering

uitvoering

Aan het werk

En dan is het zover: de aannemer start buiten met het uitvoeren van het dijkontwerp. Voor 2023 rond de aannemer het werk af en levert een dijk op die weer voldoet aan de normen.

Heb je vragen over dit project? Bekijk de veel gestelde vragen
of neem contact op met ons: akt@vallei-veluwe.nl

Lisette Dam

Lisette Dam

omgevingsmanager

Matthijs Logtenberg

omgevingsmanager aannemerscombinatie