Planuitwerkingsfase


In de Planuitwerkingsfase zijn we gestart met het uitwerken van de maatwerklocaties (een aantal specifieke locaties langs de dijk waarbij de oplossing van het Voorkeursalternatief meer uitgewerkt moest worden dan de rest van het traject). De bewoners van deze maatwerklocaties hebben tijdens ontwerpateliers met het waterschap en alliantie gesproken over de situatie ter plaatse.